Verdragswijziging of niet, dat is de vraag

Press quote (Het Financieele Dagblad)
15 May 2022

 

Charles Grant, directeur van de Britse denktank Centre for European Reform en een gerenommeerd EU-commentator, is minder enthousiast over de roep om een conventie en verdragswijziging. Hij wijst op de ervaringen begin deze eeuw. De EU-conventie die toen belegd werd, leidde tot een Europese grondwet die bij referenda in Nederland en Frankrijk werd afgewezen en daarna in stukjes terugkwam in het Verdrag van Lissabon.

'Dat heeft alles bij elkaar bijna tien jaar tijd in beslag genomen', zegt Grant. 'De roep om een verdragswijziging zaait verdeeldheid, minstens de helft van de lidstaten heeft het liever niet. De politieke energie die dit vergt, kan op dit moment beter ergens anders aan besteed worden.'

 

Verdragswijziging betekent volgens Grant onherroepelijk meer federalisme. En hoewel de burgers tijdens de Europese toekomstconferentie daarom vroegen, vraagt hij zich af of dit werkelijk de wens van de bevolking is. 'Je maakt er een hoop mensen boos mee, het is tamelijk riskant.'

Grant is benieuwd welke positie Nederland gaat aannemen. 'Nederland heeft binnen de EU vrij veel invloed. Als het zich achter een verdragswijziging schaart, neemt de kans daarop toe.'